Skip to main content

Tijdens de jaarvergadering van enkele weken geleden heeft het bestuur vooruitgeblikt op het komende seizoen. Door de verzelfstandiging van de vereniging en de gekozen koers is er na een jaar met hoge opstartkosten veel ruimte om nieuw beleid uit te voeren. Het voltallige bestuur is bevestigd voor 2024/2025 en een aantal beslissingen zijn in samenspraak met de leden genomen. Minder contributie, meer materialen en evenementen, en meer speelmomenten! In dit nieuwsartikel de meest opvallende veranderingen voor het nieuwe seizoen.

  • De vereniging kiest ervoor om de contributie per ingang van 2024/2025 met €20 per lid te verlagen. Het reservelidmaatschap wordt ook evenredig verlaagd. Penningmeester John Thoma heeft een toelichting gegeven tijdens de jaarvergadering en kreeg geen bezwaar vanuit de leden.

  • Na verschillende intensieve vergaderingen met alle zaalgebruikers heeft de vereniging voor volgend jaar meer ruimte in de sporthal toegezegd gekregen. In de nieuwe situatie zullen we het grootste gedeelte van het seizoen weer met vier wedstrijdmomenten werken. Hierdoor kunnen we meer teams toelaten, wordt er niet meer uitgeweken naar Loppersum, en wordt het aantrekkelijker voor scheidsrechters om in Bedum te fluiten (in blokken van twee wedstrijden). Hierdoor groeit de vereniging voor het komende seizoen naar 10 teams (9 heren- en 1 damesteam).

  • Alle volledige leden krijgen volgend jaar een eigen trui (quarter zip) van Robey met het Futsal Bedum-logo erop. De truien mogen ook privé gebruikt worden. De vereniging heeft ruimte voor een sponsor op de truien.

  • Alle teams krijgen de keuze voor een nieuwe XXL-materiaaltas. De huidige tassen zijn voor sommige teams niet groot genoeg om gemakkelijk alle materialen mee te nemen. Teams die graag willen, kunnen een XXL-versie met wieltjes krijgen. Alle andere materialen zoals ballen, kousen en shirts worden in de zomer bijbesteld. Alle scheidsrechters uit onze eigen groep krijgen een Robey scheidsrechters-tenue. Op die manier proberen we weer een professionaliteitsslag te slaan en het fluiten nog aantrekkelijker te maken.

  • Alle plekken voor reclameborden en shirtsponsoring zijn volledig uitverkocht. De vereniging is erg trots op dit resultaat! De grote groep sponsoren verschaft veel ruimte in het budget. Het contract met hoofdsponsor FrieslandCampina loopt af na 2024/2025. Dit zal zeer waarschijnlijk in een andere vorm voortgezet worden, waardoor er plek komt voor een nieuwe hoofdsponsor. De vereniging wil graag binnen de bestaande sponsorengroep peilen of hier animo voor is. In dat geval wil men dit graag combineren met een uiting op alle truien die de leden volgend seizoen krijgen.

  • De activiteitencommissie heeft de activiteiten van dit jaar geëvalueerd. Voor volgend jaar worden er meer en meer diverse activiteiten georganiseerd. Daarbij worden activiteiten zoveel mogelijk op vrijdagavond gepland, omdat dit de avond is die leden voor Futsal Bedum reserveren. Daarnaast is het voor teams mogelijk om aanspraak te maken op een klein teambudget voor hun eigen teambuildingactiviteit.

  • De vereniging wil inzetten op de algehele beleving rondom wedstrijden op vrijdagavond. Naast georganiseerde grote evenementen, wordt er in 2024/2025 ook ingezet op meer plezier en entertainment op de reguliere vrijdag. Denk aan meer muziek, vaker entertainment en bijvoorbeeld verlotingen voor bezoekers.

  • De vereniging zet in op evenementen voor jeugdspelers die nog geen lid zijn van Futsal Bedum. Op die manier wil men de sport ook onder de jeugd promoten, om de instroom van nieuwe jonge spelers te stimuleren. Zulke open evenementen zijn in het verleden succesvol gebleken bij het formeren van het damesteam.

  • Er is een wijziging van het huishoudelijk reglement goedgekeurd door de leden. In deze wijziging is vastgelegd wat er door de vereniging georganiseerd en beschikbaar gesteld wordt bij een kampioenschap van een team.
×

 
Wil je een wedstrijd verplaatsen en/of afmelden? Neem hieronder, via Whatsapp contact op met onze wedstrijdsecretaris:

× Wedstrijdzaken